عیب یابی پکیج دیواری آبگرم (بخش اول)

عیب یابی پکیج دیواری آبگرم (بخش اول)

عیب یابی پکیج دیواری آبگرم (بخش اول)


 

عیب ۱ : سیستم گرمایش کار می کند ولی رادیاتور ها گرمای مطلوب را ندارند علت چیست؟

 

علت ها :

 • کوتاه بودن ارتفاع شعله ( به علت کم بودن فشار گاز ساختمان و یا تنظیم نبودن شیرگاز )
 • کم بودن ظرفیت حرارتی دستگاه نسبت به بار گرمایشی ساختمان
 • وجود هوا در مدار
 • نیمه باز بودن شیرهای رفت و برگشت دستگاه
 • ضعیف شدن فنر سوپاپ بای پاس یا رسوب گرفتن دریچه آب ( سوپاپ نیمه باز مانده است )
 • استفاده از سوپاپ بای پاس نامناسب
 • کاهش دقت NTC گرمایش
 • وجود اشکال در پمپ
 1. دورپایین
 2. دبی کم  
 3. شکستن پروانه پمپ  
 4. وجود شن و ماسه در پمپ
 • پایین بودن فشار در مدار گرمایش
 • رسوب گرفتن مبدل و رادیاتور ها
 • استفاده از رادیاتور های با جنس نامرغوب
 • استفاده از دودکش نامناسب
 • وجود خرابی در شیر سه راهه ( در نوع دو مبدله )
 • خرابی کلید حرارتی یا استفاده از کلید حرارتی نامناسب
 • لوله کشی نامناسب مدار گرمایش ( پیچ و خم های زیاد – سایز نامناسب )
 • جابجا بستن لوله های رفت و برگشت رادیاتور ها
 • خرابی پتاسیومتر گرمایش
 • نزدیکی بیش از حد رادیاتور به پکیج دیواری آبگرم ( بویژه در لوله کشی انشعابی )
 • خرابی برد کنترل

 

عیب یابی پکیج دیواری آبگرم

 

عیب ۲ : سیستم آب گرم مصرفی گرمای مطلوب را ندارد . علت چیست ؟

علت ها :

 1. کم بودن ارتفاع شعله
 2. دقت نداشتن NTC مصرفی
 3. رسوب گرفتن مبدل مصرفی
 4. خرابی شیر سه راهه در نوع دو مبدله
 5. تحریک نشدن فلوسوئیچ در نوع تک مبدله
 6. دودکش نامناسب
 7. اشکال در لوله کشی آب مصرفی ساختمان
 8. دبی و سردی بیش از حد آب سرد ورودی
 9. خرابی پتاسیومتر آب مصرفی
 10. خرابی سوپاپ بای پس در نوع دو مبدله
 11. اشکال در پمپ در نوع دومبدله
 12. خرابی برد کنترل

 

عیب یابی پکیج دیواری آبگرم

 

عیب ۳ : آب مصرفی مناسب ولی سیستم گرمایش کار نمی کند. علت چیست؟

علت ها :

 1. خرابی پمپ در نوع تک مبدله
 2. خرابی یا گیر کردن فلوسوئیچ
 3. بازماندن سوپاپ بای پس در نوع تک مبدله
 4. خرابی شیر سه راهه در نوع دو مبدله

 

ادامه دارد ..

عیب یابی پکیج دیواری آبگرم (بخش اول)

عیب یابی پکیج دیواری آبگرم (بخش دوم)

 

 

دیدگاه‌ها ۰

*
*

مشــــاوره رایــــــــگان