رادیاتور آلومینیومی : چگونگی محاسبه تعداد پره ها بر اساس مساحت

رادیاتور آلومینیومی : چگونگی محاسبه تعداد پره ها بر اساس مساحت

رادیاتور آلومینیومی : چگونگی محاسبه تعداد پره ها بر اساس مساحت

 • شرایط مورد نظر داخل
 • شرایط آب و هوایی خارج
 • ارتفاع از کف زمین

چگونگی محاسبه تعداد پره های رادیاتور آلومینیومی بر اساس مساحت انرژی اتلافی از زمین، جداره دیوار ها، پنجره ها (بر اساس نوع، پنجره، زاویه وزش باد و …)

 • برای کدام طبقه قصد انتخاب رادیاتور داریم.
 • حجم هوای نفوذی بر حسب.
 • اثر دودکشی (انتقال هوای گرم به طبقات بالا)
 • مصالح مورد استفاده
 • و …

که هر یک از موارد بالا با استفاده از روابط خاص خود و جداول استاندار شده تعیین می شود.

حال ظرفیت حرارتی اتاق بدست آمده است. اگر این مقدار را تقسیم بر ظرفیت حرارتی یک پره تقسیم کنید‌ (که سازنده آن را در اتالوگ های خود معرفی می کند) تعداد پره های مورد نیاز بدست می آید.

برای بدست آوردن ظرفیت حرارتی چند فاکتور مد نظر قرار می گیرد از جمله

 • انتقال حرارت از دیواره ها.
 • نفوذ (جهت وزش باد،‌نوع پنجره ها، مدت زمان باز ماندن در ها و غیره از موضوهات مورد محاسبه هستند)
 • اثر دودکشی
 • هوای مورد نیاز ساکنین برای تنفس!
 • موارد خاص

خوب حالا به طور خلاصه درباره موضوع اول کمی صحبت می کنیم. (توجه داشته باشید که برای اولین قدم برای انتخاب دیگر تجهیزات گرمایی از جمله دیگ،‌سایز لوله ها و رایزر ها، حجم مخزن آب گرم و قطر لوله های انتقال و. …. می باشد)

برای محاسبات اتلاف حرارت از رابطه زیر که ساده سازی شده ی یک رابطه دیفرانسیلی استفاده می شود:

 

Q=AU * Delta T


که در آن A سطح مقطع دیواره ای است که با محیط خارجی ارتباط دارد. U ظریب انتقال حرارت کلی و Delta t تفاوت دمایی بیرون و داخل است. دمای داخل را معمولا با استفاده از جداول استاندار برآورد می کنند که برای محل های مختلف فرق می کند و دمای بیرون هم از جداول هواشناسی منطقه استخراج می شود. پس اتلاف گرمایی تهران و شهر سردی مثل سنندج با هم متفاوت و تجهزات مورد استقاده هم یکسان نیستند.

قبل از پرداختن به U یا ظرفیت گرمایی کلی باید یادآور شد که به طور تجربی هم می توان مقادیری برای اتلاف ها برآورد کرد. اما این برآورد معمولا دقیق نیست و در بهترین حالت ساکنین مجتمع از گرمای زیاد کلافه خواهند بود و یا دمای مطلوب حاصل نمی شود. همینطور برآورد بالا موجب افزایش هزینه دیگر تجهیزات،‌ لوله کشی ها و … می شود که در ساختمان های بزرگ هزینه های سرسام آوری به پیمان کار تحمیل می کند. تفاوت احساس آرامش و راحتی در بعضی ساختمانها (هوای تازه داخل و دما و رطوبت مطلوب) و کلافگی یا سرما و دمای نامناسب به خاطر رعایت کردن با نکردن این محاسبات است. و این تفاوت آسایش و هزینه است که کار کارگاهی و مهندسی را از یکدیگر مجزا میکند.

 

برای بدست آوردن U ابتدا باید مصالح مورد استفاده در ساختمان برسی شود. (در بهترین حالت پیمانکار برای پاس کردن سطح مطوب مصرف نرژی با توجه با استاندارد لازم و با محاسبات معکوس که در اینجا ذکر می شود مصالح را انتخاب می کند استفاده از عایق های یونالیتی در ساختمان ها بیشتر از هر چیز دیگر به جهت محاسبات تهویه مطبوع می باشد) این استاندارها در ایران هم به مرور به صورت اجباری در خواهند آمد و درست مثل پاس کردن سطح آلایندهای خودرو در بسیاری از کشور ها سالهاست که سطح خاص اتلاف انرژی در ساختمان باید پاس شود.

هر نوع از مصالح ضریب انتقال حرارت خاص دارد که در آزمایشگاه معین شده و به صورت جداول به مهندسین تاسیسات ارائه می شود. مثلا اگر گچ، آجر و سیمان به کار برده شود هر کدام یک ضریب انتقال دارند که با R نمایش داده می شود و مجموع آنها بر طبق اصل شباهت مدار های الکتریکی و ترمودینامیکی به صورت رابطه زیر یک مقدار کلی از Total R بدست می دهد. (مقادیر R ها در جداول ویژه موجود است. پس از بدست آوردن R کل آن را معکوس میکنند که ضریب انتقال حرارت کلی یا U را بدست می آورد:

 

… R =۱/R۱ + ۱/R۲ + ۱/R۳


در ضمن با توجه به اینکه قطر مصالح یکسان نیست مقادیر R۱,R۲,R۳ را هر یک با توجه به ظرفیت حرارتی ۱ اینچ یا سانتی متر از ماده مورد نظر از جدول استخراج کرده و سپس در قطر مصاحل ضرب می کنند. این قسمت شاید کمی گنگ به نظر رسد که علت آن هم لزوم بتدیل واحد های ایچ به سانتی متر و اینکه مقادیر ارائه شده در جدول ها همگی بر اساس یک اینچ از ماده نیستند، می باشد که با کمی دقت قابل انجام است (ما تناسب بستن رو پیشنهاد می کنیم).

حال با قرار دادن R ها در رابطه بالا و بدست آوردن R کلی و معکوس کردن آن (۱ تقسیم بر R کل) مقدار R هم بدست آمده است.

اما چند نکته:

اتلاف حرارت خود در چند حالت مختلف برسی می شود:

 

 • افت از جداره های بالا تر از سطح زمین (مثل اتاقی که روی زمین بنا شده).
 • افت از جداره هایی که تا ارتفاع ۸ فوتی از سطح زمین قرار گرفته (مثل زیر زمین هایی که بخشی از آن روی زمین قرار گرفته‌‌و پنجره دارد).
 • افت از جداره های پایین تر از ۸ فوت. (اتاقهایی که کاملا زیر زمین ساخته می شود).


منبع: گروه اکتان

دیدگاه‌ها ۰

*
*

مشــــاوره رایــــــــگان